Rotacja zapasów: 4 wskazówki, jak zachować kontrolę

Rotacja zapasów: 4 wskazówki, jak zachować kontrolę

Zarządzanie zapasami jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na rentowność firmy, ale jest często zaniedbywane przez wielu przedsiębiorców, którzy koncentrują się bardziej na sprzedaży, obrotach, a nawet poszukiwaniu oszczędności.

Rozważmy dwa scenariusze. Gdy kupujemy zbyt dużo towaru, a obrót jest powolny, problemem są przeterminowane produkty, koszty utrzymania i brak możliwości bardziej produktywnego zainwestowania kapitału. Z drugiej strony, gdy nie doszacujemy popytu, zapasy opóźniają i blokują sprzedaż, a nawet mogą doprowadzić do wstrzymania działalności.

Co to jest rotacja zapasów?

Znany również jako „wskaźnik rotacji”, jest to wskaźnik operacyjny i finansowy, który pokazuje, ile razy średnio w danym okresie firma sprzedaje i uzupełnia zapasy produktów. Jest to ściśle związane z branżą: na przykład w sklepie spożywczym obroty w magazynie będą szybsze niż w przypadku sprzedawcy wyposażenia piekarni. Innymi słowy, rotacja zapasów pokazuje, jak szybko firma jest w stanie sprzedawać, jest więc także wskaźnikiem wydajności zespołów marketingowych i sprzedażowych, a także rentowności.

Wskazówka nr 1. Praca nad prognozowaniem popytu

Im lepiej będziemy pracować nad prognozowaniem sprzedaży, tym lepsze decyzje zakupowe będziemy podejmować oraz tym „lżejszy” i bardziej wydajny będzie nasz magazyn. Oprócz dokonywania okresowych przeglądów co trzy miesiące, niezbędne jest posiadanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, który umożliwia rejestrowanie cyklu sprzedaż-kupno firmy, wykrywanie, które miesiące są najbardziej popytowe i jaka jest średnia wartość zakupów na klienta lub punkt sprzedaży.

Wskazówka nr 2. Klasyfikuj towary

Poza analizą i prognozą ogólnego popytu należy skupić się na każdym produkcie, aby dokonać klasyfikacji artykułów na te, na które jest największy popyt i które stanowią np. 80% sprzedaży, oraz na te, na które popyt jest wolniejszy lub które są sprzedawane częściej w określonych porach roku.

Wskazówka nr 3. Opracuj dobrą strategię promocji

Aby uniknąć gromadzenia towarów, na które nie ma już sezonu lub których termin przydatności do spożycia wkrótce upłynie (jak w przypadku żywności), należy uwzględnić w planie marketingowym wprowadzenie ofert specjalnych i promocji. Pozwoli to nie tylko uwolnić się od nagromadzonych zapasów, ale także obniżyć koszty utrzymania magazynu.

Wskazówka nr 4. Optymalizacja zarządzania zakupami

Aby nie stracić kontroli nad zapasami, nie wolno też ulegać pokusom, takim jak zakupy hurtowe w celu skorzystania z rabatów lub jakiejś specjalnej oferty od dostawcy. Dzięki dobrej analizie popytu można uniknąć obniżenia rentowności i zapewnić klientom produkty w najlepszym stanie.